Phân biệt tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp trong tiếng Anh

Trong quy trình học tiếng Anh, phần đông người học đã biết đến những thành phần cơ bản cấu trúc nên một câu hoàn hảo gồm có chủ ngữ ( subject ), động từ ( verb ) và tân ngữ ( object ). Trong bài viết này, tác giả sẽ nghiên cứu và phân tích về tân ngữ là gì trong câu và đơn cử là cách phân biệt tân ngữ trực tiếp ( direct object ) và gián tiếp ( indirect object ) trong tiếng Anh cho người mới làm quen với ngữ pháp hoặc đang ở trình độ nền tảng hoàn toàn có thể hiểu kỹ hơn về điểm ngữ pháp này .

Tân ngữ là gì?

Tân ngữ ( Object ) là từ hoặc cụm từ chỉ người hoặc vật bị ảnh hưởng tác động bởi chủ ngữ. Tân ngữ là một phần của câu, và thường là một phần của vị ngữ. Nó đề cập đến một người nào đó hoặc một vật có tương quan đến việc thực thi hành vi của chủ ngữ .Tân ngữ giúp làm rõ nghĩa của động từ, khiến câu trở nên dễ hiểu và truyền đạt nội dung đúng mực hơn. ​ Nếu như những nội động từ ( intransitive verbs ) như run, cry, fall, die không cần có tân ngữ thì những ngoại động từ ( transitive verbs ) lại phải có tân ngữ đi kèm. Như những động từ : eat, break, make, send, give, …

Ví dụ: My friend is playing video games. (Bạn tôi đang chơi game.)

Trong ví dụ trên, “ video games ” bổ trợ ý nghĩa cho ngoại động từ play. Nếu không có tân ngữ “ video games ” thì câu sẽ không hoàn hảo về mặt ngữ nghĩa và gây khó hiểu cho người đọc .My friend is running. ( Bạn tôi đang chơi game. )Trong ví dụ trên, “ run ” là nội động từ mang nghĩa chạy. Nội động từ này không cần tân ngữ đi kèm ở sau và câu vẫn có ý nghĩa vừa đủ .Vị trí của tân ngữ : Tân ngữ thường đứng sau động từ chỉ hành vi ( action verb ) để hoàn thành xong ý nghĩa của câu ; hoặc dùng để biểu lộ mối link giữa những tân ngữ với nhau trải qua liên từ hoặc giới từ .Có 2 loại tân ngữ ( object ) :

 1. Tân ngữ trực tiếp ( direct object )
 2. Tân ngữ gián tiếp ( indirect object )

Direct object – Tân ngữ trực tiếp

Direct object là đại từ hoặc danh từ chỉ người hoặc vật nhận ảnh hưởng tác động trực tiếp của động từ hành vi trong câu. Direct object có vị trí ở sau động từ hành vi .

tan-ngu-truc-tiep-direct object

Source : google imageVí dụ :

 1. David is repairing his car. ( David đang sửa xe của anh ấy. )

Trong câu trên :David là danh từ riêng đang là chủ ngữ của câu và là đối tượng người dùng triển khai hành vi .“ is repairing ” là động từ chỉ hành vi ở thì hiện tại tiếp nối .“ his car ” là danh từ chỉ vật tiếp đón hành vi “ repair ”. Do đó, “ his car ” là direct object của câu .

 1. He invited Mary to the party. ( Anh ấy đã mời Mary đến buổi tiệc. )

Trong câu trên :He là đại từ đang là chủ ngữ của câu và là đối tượng người tiêu dùng triển khai hành vi .“ invited ” là động từ hành vi ở thì quá khứ đơn .“ Mary ” là danh từ riêng của người đảm nhiệm hành vi “ invite ”. Do đó “ Mary ” là direct object trực tiếp của câu .

Danh từ đóng vai trò Direct Objects

Direct objects hoàn toàn có thể là những danh từ ( vật phẩm, sự vật, con người, v.v. ) .Ví dụ : Jennifer bought a book. – Tân ngữ trực tiếp ( direct object ) ‘ book ‘ là một danh từ .

Đại từ đóng vai trò Direct Objects

Đại từ hoàn toàn có thể được sử dụng như một direct objects. Cần phải quan tâm điều quan trọng sau, nếu như sử dụng đại từ ( pronouns ) như một direct objects cần phải được dùng theo dạng tân ngữ đại từ ( object pronoun form ). Tân ngữ đại từ ( Object pronouns ) gồm có me, you, him, her, it, us, you, và them .Ví dụ : I watched it last week. – ‘ it ’ ( một chương trình truyền hình ) là một tân ngữ đại từ .

Cụm từ đóng vai trò Direct Objects

Gerunds ( – ing ) and cụm gerund và từ nguyên mẫu ( infinitives ) [ to do ] and cụm từ nguyên mẫu ( infinitive phrases ) cũng hoàn toàn có thể có công dụng như một direct objects .Ví dụ :

 1. Tom enjoys watching TV. – ‘ watching TV ’ ( gerund phrase – cụm gerund ) có tính năng như một tân ngữ trực tiếp ( direct object ) của động từ ‘ enjoy ‘ .
 2. I hope to finish soon. – ‘ to finish soon ’ ( infinitive phrase – cụm từ nguyên mẫu ) có tính năng như một tân ngữ trực tiếp ( direct object ) của động từ ‘ hope ’ .

Mệnh đề đóng vai trò Direct Objects

Mệnh đề tiềm ẩn cả chủ ngữ và động từ. Dạng cụm từ dài này cũng hoàn toàn có thể được dùng như một tân ngữ trực tiếp ( direct object ) của một động từ trong một mệnh đề khác .Ví dụ :

 1. Hank believes that she is doing well at school. – ‘ that she is doing well at school ’ trực tiếp nói cho tất cả chúng ta biết rằng Hank tin yêu vào điều gì. Mệnh đề nhờ vào có công dụng như một direct object .
 2. She hasn’t decided where she is going on vacation. – where she is going on vacation ’ vấn đáp cho câu hỏi rằng ‘ Cô ấy chưa quyết định hành động điều gì ? ’ đóng vai trò như một tân ngữ trực tiếp ( direct object ) .

Indirect object – Tân ngữ gián tiếp

Indirect object là đại từ hoặc danh từ chỉ người hoặc vật nhận ảnh hưởng tác động của động từ hành vi một cách gián tiếp, nghĩa là phải trải qua một đối tượng người dùng trực tiếp nhận hành vi trước đó. Tân ngữ gián tiếp Open trực tiếp giữa động từ và tân ngữ trực tiếp của nó .

tan-ngu-gian-tiep-indirect object

Source : google imageVí dụ : He bought his son a bike. ( Anh ấy đã mua cho con anh ấy một chiếc xe. )Trong câu trên :He là đại từ đang là chủ ngữ của câu và là đối tượng người dùng triển khai hành vi .“ bought ” là động từ hành vi ở thì quá khứ đơn .“ a bike ” là danh từ riêng của người tiếp đón hành vi “ buy ” và là tân ngữ trực tiếp của câu .

“his son” là Indirect object tiếp nhận hành động được mua cho một chiếc xe của chủ ngữ “he”.

Xem thêm: Struck là gì

 1. I sent the company an application for the job. ( Tôi đã gửi cho công ty một đơn xin việc. )

“ sent ” là động từ hành vi ở thì quá khứ đơn .“ an application ” là danh từ riêng của vật tiếp đón hành vi “ send ” và là tân ngữ trực tiếp của câu .“ the company ” là tân ngữ gián tiếp tiếp đón hành vi gửi hồ sơ của chủ ngữ “ I ” .Lưu ý : Ngoài vị trí ở giữa động từ hành vi và tân ngữ trực tiếp, tân ngữ gián tiếp còn hoàn toàn có thể nằm sau tân ngữ trực tiếp trong một cụm giới từ sử dụng “ for ” hoặc “ to ”. Nội dung của câu vẫn giữ nguyên nhưng về mặt ngữ pháp sẽ có điểm độc lạ. Người học hoàn toàn có thể làm điều này với bất kể tân ngữ gián tiếp nào, thường dùng khi tân ngữ gián tiếp dài .Ví dụ :1. Anna sent her brother a present .Trong câu 1 : “ a present ” là tân ngữ trực tiếp tiếp đón hành vi “ send ” và “ her brother ” là tân ngữ gián tiếp tiếp đón hành vi Tặng Kèm quà của chủ ngữ “ Anna ”2. Anna sent this present to her brother .Trong câu 2 : “ to her brother ” được gọi là cụm giới từ trong câu và cụm này có chứa Indirect object “ her brother .

Danh từ đóng vai trò là indirect object – Tân ngữ gián tiếp

Tân ngữ gián tiếp hoàn toàn có thể là danh từ ( vật phẩm, sự vật, con người, etc. ). Thông thường indirect objects chỉ người hoặc một nhóm người. Sở dĩ có điều này ( indirect object – người ) là chính do người thường nhận được quyền lợi từ hành vi .Ví dụ : I read Peter the report. – ‘ Peter ’ chính là indirect object và ‘ the report ’ ( cái mà được tôi đọc ) là direct object .

Đại từ (Pronoun) đóng vai trò là indirect object

Đại từ hoàn toàn có thể được sử dụng với vai trò là một indirect objects. Cần phải chú ý quan tâm điều quan trọng sau, nếu như sử dụng đại từ ( pronouns ) như một direct objects cần phải được dùng theo dạng tân ngữ đại từ ( object pronoun form ). Tân ngữ đại từ ( Object pronouns ) gồm có me, you, him, her, it, us, you, và them .Ví dụ : Greg told me the story. – ‘ Me ’ chính là indirect object và ‘ the story ’ ( mà Greg đã nói ) là direct object .

Cụm danh từ (Noun Phrases) đóng vai trò Indirect Objects

Cụm danh từ ( là một cụm từ diễn đạt và kết thúc bằng một danh từ : a beautiful vase, an interested wise, old professor ) cũng hoàn toàn có thể đóng vai trò là một indirect objects .Ví dụ : The composer wrote the dedicated, poor singers a tuy nhiên to perform. – ‘ the dedicated, poor singers ’ chính là indirect object ( cụm danh từ ), trong đó ‘ a tuy nhiên ’ ( bài hát được soạn ) là direct object .

Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses) đóng vai trò Indirect Objects

Relative clause s xác lập một đối tượng người dùng nào đó cũng hoàn toàn có thể có công dụng như một indirect objects .Ví dụ :Peter promised the man, who had been waiting for an hour, the next tour of the building. – Trong trường hợp này, ‘ the man ’ được xác lập bởi mệnh đề quan hệ ‘ who had been waiting for an hour ’ cả hai cụm này đều cấu thành nên một indirect object. ‘ The next tour of the building ’ ( điều mà Peter đã hứa ) là direct object .Đọc thêm : 20 cấu trúc thông dụng trong tiếp xúc tiếng Anh – Phần 1

tan-ngu-la-giCách phân biệt tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp

Cách xác lập được thành phần tân ngữ trong câu là tân ngữ trực tiếp hay gián tiếp :

 1. Tân ngữ trực tiếp là câu vấn đáp của những câu hỏi “ cái gì / ai đảm nhiệm hành vi ? ” :

Ví dụ :1. David is repairing his car .Câu hỏi : What is David repairing ? : his car ( “ his car ” là đối tượng người tiêu dùng nhận hành vi “ repair ” )2. He invited Mary to the party .Câu hỏi : Who did he invite ? : Mary ( “ Mary ” là đối tượng người tiêu dùng nhận hành vi “ invite ” )

 1. Tân ngữ gián tiếp là câu vấn đáp của những câu hỏi “ cho ai / cho cái gì / để làm gì ? ”

Ví dụ :1. He bought his son a bike .Câu hỏi : For whom did he buy a bike ? : his son ( chủ ngữ “ he ” đã triển khai hành vi “ bought ” cho đối tượng người dùng “ his son ” )2. Anna sent her brother a present .Câu hỏi : To whom did Anna send a present ? : her brother ( chủ ngữ “ Anna ” đã thực thi hành vi “ sent ” đến đối tượng người dùng “ her brother ” )Đọc thêm : Phương pháp sơ đồ hoá câu trong việc học ngữ pháp ( Diagramming sentence )Tóm lại :Direct object :

 1. Danh từ hoặc đại từ tiếp đón hành vi của động từ chỉ hành vi
 2. Không nhờ vào vào tân ngữ gián tiếp

Indirect object :

 1. Indirect object là đối tượng người tiêu dùng thụ hưởng hành vi do đối tượng người tiêu dùng khác thực thi
 2. Không thể tồn tại indirect object nếu không có direct object.

  Xem thêm: Less là gì

cach-phan-biet-tan-ngu-truc-tiep-direct object-va-gian-tiep-indirect object

Kết luận

Qua những khái niệm tân ngữ là gì và ví dụ trên, tác giả hy vọng người học tiếng Anh hoàn toàn có thể phân biệt được sự độc lạ giữa direct object và indirect object trong câu. Việc nắm điểm ngữ pháp này sẽ giúp người học đọc hiểu câu tiếng Anh hiệu suất cao hơn và từ từ cải tổ kỹ năng và kiến thức viết sao cho đúng ngữ pháp và đúng nghĩa của câu hơn. Với khóa IELTS Foundation tại ZIM, học viên sẽ được cung ứng những chủ điểm ngữ pháp cơ bản như thành phần, cấu trúc câu để tạo tiền đề cho việc ôn thi IELTS hiệu suất cao .Đàm Huệ Phương

Rate this post