Hướng dẫn tải iOS


Bắt đầu Alpha Test
09.10

Kết thúc Alpha Test
15.10
Dự kiến ra mắt
Tháng 11