Loop Mail Là Gì? Tìm Hiểu Về Loop Mail Là Gì?

Khi loop mail lên tới hàng chục người thì việc ghi nhớ địa chỉ email của từng người trong loop này khá khó khăn vất vả, do đó, để thuận tiện hơn tôi thường thấy người ta sử dụng 2 giải pháp sau đây :

1 – Loop Mail là gì?

“Loop mail” là “khái niệm dùng để chỉ về một nhóm những địa chỉ email. Khái niệm này được sử dụng với mục đích thông báo cho người gửi email về cách thức sẽ gửi, nhằm mục đích đảm bảo thông tin email đến được với tất cả những người có liên quan”. 

VD: Em gửi vào loop mail của chị! What? Loop mail là gì? hãy để tôi giải thích cho bạn!

Hình 1: Loop Mail là gì?
 

1.1 – 2 giải pháp quản lý loop mail

Khi loop mail lên tới hàng chục người thì việc ghi nhớ địa chỉ email của từng người trong loop này khá khó khăn, do đó, để thuận tiện hơn tôi thường thấy người ta sử dụng 2 giải pháp sau đây:
 

  • Tạo một email riêng cho nhóm đó và gán tất cả mọi người có liên quan vào email này. Khi ai đó muốn gửi email cho tất cả mọi người trong loop chỉ cần gửi email vào email riêng này thì tất cả mọi người đều nhận được. VD: [email protected] (cho tất cả mọi người làm ở VietWeb); [email protected] (cho tất cả thành viên làm account).

  • Tạo một danh sách liên hệ, và mỗi lần gửi bạn sẽ chọn tất cả những người trong danh sách liên hệ này.
     

Như vậy, khi ai đó nói với bạn:
 

Gửi vào loop mail thì bạn cần xác định được đó là loop mail nào? Dưới đây là các trường hợp phổ biến nhất:
 

  • Nhóm email của những thành viên cùng làm chung một dự án. 

  • Nhóm email của những thành viên ngang cấp bậc trong một tổ chức

  • Hoặc chỉ đơn giản là người kia muốn nói: mày sử dụng chức năng reply all, đừng chỉ reply tao thôi.
     

Đừng ngại ngùng hỏi lại người kia:
 

Ủa, loop mail nào vậy? Bởi nhiều khi mấy mẹ làm lâu năm quen với việc sử dụng từ loop mail để định nghĩa cho một nhóm email nào đó mà quên rằng nó là khái niệm sử dụng chung để chỉ các nhóm email.
 

Bonus: CC in loop có nghĩa là thêm một ai đó ở ngoài loop mail vào email để họ xem được nội dung email, và có thể nhận được các email về sau.
 

Hinh 2: Gửi vào loop mail thì bạn cần xác định được đó là loop mail nào?
 

Kết Luận: “Loop mail” là “khái niệm dùng để chỉ về một nhóm những địa chỉ email. Khái niệm này được sử dụng với mục đích thông báo cho người gửi email về cách thức sẽ gửi, nhằm mục đích đảm bảo thông tin email đến được với tất cả những người có liên quan”. 

Xem thêm chuyên mục: Xem thêm phân mục : Blog Kiến Thức

Rate this post